Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Vedtekter for NMWL Oslo

§1. Navn
Lagets navn er Norsk MaltWhiskyLag, Oslo. Engelsk: Norwegian Malt Whisky Society, Oslo.

§2. Formål
Laget skal bidra til utbredelsen av skotsk single malt whisky som en kulturtradisjon også i Norge, samt styrke medlemmenes forhold til denne edle drikk.

§3. Medlemskap
Medlemskap i laget er åpent for individuelle medlemmer.

§3.a. Individuelt medlemskap
For å bli medlem av Laget, må nye medlemmer anbefales av minst ett eksisterende medlem. Medlemskap slettes hvis kontingent ikke betales innen fristen, forøvrig skal utmeldelse skje skriftlig.

§3.b. Æresmedlemmer
Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer som ikke betaler kontingent, etter innstilling fra styret.

§4. Årsmøte
Lagets øverste organ er årsmøtet. Alle medlemmer av laget som har betalt forfalt kontingent er berettiget til å delta på årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal innkalles av styret i februar hvert år. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers varsel.

Ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden:

1. Konstituering

2. Årsberetning, regnskap og budsjett, herunder vedtak om kontingent

3. Valg av styre bestående av:
   – President
   – Visepresident
   – 1-5 styremedlemmer
   – 1-3 varamedlemmer
   – Revisor

President, visepresident og styremedlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmer og revisor velges for ett år av gangen.

4. Øvrige saker, inkl. vedtektsendinger, fremmet av medlemmer individuelt eller kollektivt senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Dersom foreslåtte vedtektsendringer vil ha vesentlige konsekvenser for budsjett og/eller valg, behandles slike forslag før henholdsvis budsjett og valg.

5. Sosialt samvær med vektlegging av maltwhiskyens betydning.

§5. Styret
Styret skal lede det daglige arbeid i laget, og sørge for et best mulig tilbud til medlemmene. Styret er også ansvarlig for å forvalte lagets midler. Styret kan oppnevne individer, komiteer eller utvalg for spesielle funksjoner. Styret velger en eller flere representanter til NMWLs generalforsamling.

§6. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan kun foretas av et årsmøte innkalt i henhold til disse vedtekter, der gjeldende vedtektsendring står oppført på dagsorden.

Sist oppdatert januar 2006